Projekt HOOLDUSTUGI

ESF projekt „HOOLDUSTUGI - Hoolduskoormusega inimeste toetamine töö säilitamisel või tööle rakendumisel nende hooldatavatele hooldusteenuste pakkumise kaudu Tartumaal“

Projekti algus- ja lõppkuupäev: 01/06/2012 - 31/05/2015

Loe edasi: Projekt HOOLDUSTUGI

Infopäev Tartusse loodava omastehooldajate ühingu loomisest

04.04.2013 toimub aadressil Tartu PIK, Rahu 8 kell 16.30 MTÜ EPITÜ infopäev Tartusse loodava omastehooldajate ühingu loomisest. Külalisesineja on H.Lepik MTÜ Eesti Omastehooldajate Ühendusest.

Täpsem info: 5271920 peale kella 17.00 Galina Podberjoznaja.

PEHIT projektist

PEHIT projekt, milles osales 7 partner-omavalitsust (Alatskivi, Elva, Luunja, Mäksa, Puhja, Tartu, Tähtvere), pakkus kahe ja poole aasta jooksul uudseid tegevusi ja tuge psüühilise erivajadusega ja hoolduskoormusega inimestele, et aidata neil tunnetada vajadust aktiivseks eluviisiks ja seda teostada.

Loe edasi: PEHIT projektist

Lehekülg 1 / 2