Projekt HOOLDUSTUGI

ESF projekt „HOOLDUSTUGI - Hoolduskoormusega inimeste toetamine töö säilitamisel või tööle rakendumisel nende hooldatavatele hooldusteenuste pakkumise kaudu Tartumaal“

Projekti algus- ja lõppkuupäev: 01/06/2012 - 31/05/2015

Loe edasi: Projekt HOOLDUSTUGI

Nõustamine lamajate haigete hooldusvõtetest

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud Anne Murov ja Maie Timm nõustavad, kuidas ennast säästa ja ergonoomiliselt õigesti muuta voodikesksete hoolealuste asendit. Nõustamine on tasuta.

Viipekeele tõlketeenus

Tartu.
Viipekeele tõlketeenust osutatakse raske või sügava kuulmispuudega isikutele. Viipekeele tõlke-teenust finantseerib Tartu linn isiku kohta keskmiselt 3 tundi kuus.

Sotsiaalnõustamine

Isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks kõigis kohalikes omavalitsustes.

Lehekülg 1 / 3