Projekt HOOLDUSTUGI

ESF projekt „HOOLDUSTUGI - Hoolduskoormusega inimeste toetamine töö säilitamisel või tööle rakendumisel nende hooldatavatele hooldusteenuste pakkumise kaudu Tartumaal“

Projekti algus- ja lõppkuupäev: 01/06/2012 - 31/05/2015

 

Projekt rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toel meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ raames.

Projekt nr. 1.3.0301.12-0137

HOOLDUSTUGI projekt aitab läbi projekti tegevuste kaasa hoolduskoormusega inimeste hõivesse suundumisele pakkudes neile töö leidmise ja/ või töökoha säilitamise toetamiseks hooldatavatele kodust, päevast- või ööpäevaringest hooldusteenust.

Millist abi pakub projekt?

Hoolduskoormuse vähendamine läbi koduhoolduse, päevase- ja ööpäevaringse hooldusteenuse pakkumise toetamaks tööturule sisenemist ja/või tööl püsimist:

 • Koduhooldusteenus – eaka, dementsusega või puudega inimeste kodus hooldamine,
 • Päevahooldekeskus - eaka, dementsusega või puudega inimeste hooldamine Anne Päevahooldekeskuses,
 • Ööpäevaringne hooldus – eaka, dementsusega või puudega inimeste hooldamine Tartu maakonna hoolekjandeasutustes.

Projekti raames toimub:

 • Hoolduskoormusega inimeste laialdane teavitamine projekti raames ja ka kohaliku omavalitsuse poolt pakutavatest hooldusteenustest.
 • Hoolduskoormusega inimeste töökohtade säilitamise toetamine hiljuti tekkinud hoolduskoormuse vähendamise kaudu, et nad ei kaotaks töökohta ning saaksid kiiresti kohaneda muutunud elukorraldusega.
 • Hooldust vajavate eakate, dementsusega või puuetega inimeste igapäevase toimetuleku parandamine läbi informatsiooni jagamise kodude nn turvalisemaks muutmise ning hooldusteenuste pakkumise kaudu.

Projekt on suunatud inimestele, kes on kaotanud töö või on nende töökoht kadumisohus seoses eakate, dementsusega või puudega inimeste hooldamisega. Projekti „HOOLDUSTUGI“ raames:

 • Aitame leida sobivaid teenuseid, mis pakuksid tuge hoolduskoormuse leevendamiseka;
 • Püüame koostöös projekti partneritega aidata leida või säilitada hoolduskoormusega inimeste töökohti;
 • Jagame infot kuidas lihtsate vahenditega muuta kodu turvalisemaks eakale, dementsusega või puudega inimesele;
 • Rakendame ellu töötuse ennetusplaani, mis on koostatud projekti raames.

Projekti eesmärke viime ellu koos oma partnerite:

 • ESF Sotsiaalfondiga, kes projekti rahastab,
 • TÜ Kliinikumiga, kes vahendab infot projekti kohta ja aitab kokku viia hoolduskoormusega inimest ja projekti meeskonda,
 • Tartu Linnavalitsusega, kes edastab infot projekti kohta ja aitab kokku viia hoolduskoormusega inimest ja projekti meeskonda,
 • Tartu Linnavalitsuse Ettevõtlusosakonnaga, kes aitab infot levitada projektist,
 • Töötukassaga, kes vahendab töökohti

Info projekti kohta: Projektijuht Angelika Armolik, Tel 532 447 37, 7361 510, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.