Projekti HOOLDUSTUGI tulemused

Projekt „Hooldustugi“ on väga paljudel Tartu linna ja Tartumaa tööealistel inimestel aidanud lähedase inimese hooldamise kõrvalt tööl käimist jätkata või töö leidmisele keskenduda. 

Selle eesmärgi täitmiseks oleme pakkunud projektist kolme hooldusteenust: koduhooldust, päevahooldust ning ööpäevaringset hooldust puuetega inimestele ja eakatele. Kui 2012-2013 aastal oli projektiga liitujaid 47, siis 2014.aastal oli neid 31. Seega on 2014.aasta lõpu seisuga projekti kaudu lähedase hooldamisel abi saanud kokku 78 tööealist inimest. Kõige enam ongi projekt abiks olnud töötavatele inimestele, kellel on olnud oht hoolduskoormuse järsu suurenemise tõttu tööst ilma jääda. Ööpäevaringse hooldusteenuse osutamine on nüüdseks lõppenud. Seda saime „Hooldustugi“ kaudu pakkuda 10-le inimesele, kellest 1 oli sügava puudega täiskasvanu ning 9 olid dementsed eakad. Suurema rõhuasetusega olid aga päevase loomuga hooldusteenused, st koduhooldus ja päevahoid Anne päevakeskuses – koduhooldust said 58 peamiselt eakat inimest ning päevahoid sobis 13-le hooldust vajavale isikule. Koduhoolduse ja päevahoolduse osutamine jätkub kuni 31.03.2015.