Eneseabirühmade toimumise ajad 2012.aastal

Sihtgrupp: täiskasvanud psüühilise erivajadusega isikute lähedased ja pereliikmed
Toimumisaeg: neljapäeviti 2 korda kuus 17.00 -18.30
Toimumiskoht: Kaunase pst.22, Tartu

Teemad ja kuupäevad:

 • 05.07.12 „Eneseavamine ja kontakti võtmine” G.Podberjoznaja
 • 26.07.12 „Ei ütlemine” G.Podberjoznaja
 • 09.08.12 „Enesekehtestamine ja probleemilahendamise oskus” G.Podberjoznaja
 • 30.08.12 „Alzhemeri tõbi jt. haigused” G.Podberjoznaja
 • 13.09.12 „Abivahendid ja kuidas neid kasutada füsioteraput H.Pilt
 • 27.09.12 „Depressioon” G.Podberjoznaja
 • 11.10.12 „Ravimid ja nende kõrvaltoimed” psühhiaater P.Taal
 • 25.10.12 „Konfliktid. Nendega toimetulek” G.Podberjoznaja
 • 08.11.12 „Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine” G.Podberjoznaja
 • 15.11.12 „Perekond ja psüühilise erivajadusega inimene” G.Podberjoznaja
 • 29.11.12 „Läbirääkimisoskused” G.Podberjoznaja

Eneseabigruppide läbiviimise eest vastutab psühholoog-pereterapeut Galina Podberjoznaja